Over mij


Op mijn vijftiende schreef ik in de schoolkrant een satire op deleraren van mijn HBS in de vorm van een autotest. Elke leerkracht kwam als autoaan de beurt. Mijn lerares Nederlands, aan wie ik het liet zien, moestdaar nogal om lachen en na enige censuur van de directeur werd het stuk inde schoolkrant gepubliceerd. Dat was mijn 'debuut als schrijver'. Twee jaarlang schreef ik onder drie pseudoniemen een groot deel van de schoolkrant vol.

Na de HBS begon ik liedteksten te schrijven, eerst voor andereartiesten, later voor mijn eigen eenmanscabaret Total Loss Theater, waarmee ikderde werd op Cameretten. Inmiddels was ik ook als tekstschrijver in de reclamebegonnen. Toen kreeg ik het zo druk met mijn freelance praktijk, dat ik stoptemet cabaret en ben ik decennia lang in de reclame gebleven. Ik schreef erdrie vakboeken over en daarnaast heb ik ook nog twintig jaar intensiefover kunst geschreven voor de galerie van mijn echtgenote Hanneke Besseling enmij.

Sinds enkele jaren tijd ben ik teruggekeerd naar het schrijvenvan theaterteksten. Mijn cirkel is rond, maar binnen die cirkel ben ik nog eengroot gedeelte aan het  invullen, zoals in deze website te lezen is.

Daarnaast heb ik nog diverse andere bezigheden, zoalsportrettekenen, ontwerpen en bouwen. Voorbeelden daarvan vind je onder debetreffende tabs.