Muziektheater - scripts


De afgelopen jaren schreef ik de scripts en de liedteksten voor
vijf muziektheaterstukken:

- Lof der Zotheid, gebaseerd op het gelijknamige boek van Erasmus. in 2015 uitgevoerd bij De Stenen Kamer in Loosduinen

-Het Wonder van Margaretha - en de geboorte van Den Haag, in 2017 vier maal uitgevoerd in de Abdijkerk van Loosduinen 

- Het feestelijk bestaan van Jacob Westerbaen, over de 17de eeuwse stichter van landgoed Ockenburgh, in 2019 vier maal uitgevoerd bij villa Ockenburgh in Loosduinen

- Lof der Rede - Spinoza leeft zich uit, in 2021 zes maal uitgevoerd in het Koorenhuis, Den Haag. 


- De kleine Prins, gebaseerd op het boek van Antoine de Saint Exupéry. Dit is nooit uitgevoerd.


Een muziektheaterstuk is geen musical.  Het verschil met musicals is, dat bij muziektheater de nadruk meer op de tekst dan op de muziek ligt. Hieronder wat meer info over de stukken.


LOF DER ZOTHEID 


In 2014 schreef ik het muziektheaterstuk 'Lof der Zotheid', gebaseerd op het gelijknamige werk van Desiderius Erasmus uit 1511. Waar het oorspronkelijke werk bestaat uit een monoloog van vrouwe Zotheid (Moria), heb ik er een dialoog van gemaakt tussen vrouwe Zotheid en de man Ratio. De dialoog wordt regelmatig onderbroken door 7 liedjes en 7 cabareteske scènes ter illustratie van de onderwerpen. Lof der Zotheid is zeer succesvol uitgevoerd tijdens de Stenen Kamer Theaterdag in Den Haag op 12 september 2015. Inmiddels is het script ook opgenomen in de Erasmuscollectie van de Bibliotheek Rotterdam. HET WONDER VAN MARGARETHA
en de Geboorte van DenHaagVolgens een 13e eeuwse legende baarde gravin Margaretha van Henneberg 365 kinderen als straf voor het feit dat ze een bedelares had weggestuurd. Die zou volgens haar met twee mannen hebben geslapen omdat ze een tweeling had. De kinderen werden gedoopt in de Abdijkerk van Loosduinen en stierven direct daarna, evenals de moeder. Loosduinen en met name de Abdijkerk is daarna eeuwenlang een bedevaartsoord geweest voor vrouwen uit heel Europa die geen kinderen konden krijgen. 

Op basis van de legende van Loosduinen schreef ik het muziektheaterstuk 'Het Wonder van Margaretha en de Geboorte van Den Haag'. Behalve de miraculeuze geboorte van 365 kinderen wordt ook de geboorte van Den Haag  erin belicht. Het stuk werd met groot succes opgevoerd in de Abdijkerk van Loosduinen op 12, 13, 19 en 20 mei 2017. Een compilatie van de voorstelling en afzonderlijke video's van de liedjes vind je op Youtube HET FEESTELIJK BESTAAN
VAN JACOB WESTERBAEN


Jacob Westerbaen was de stichter van het 17de eeuwse landgoed Ockenburgh. Landheer, dichter, levensgenieter en vriend van Constantijn Huijgens en Jacob Cats, met wie hij nauwe contacten onderhield. Zelf van eenvoudige komaf, huwde hij met Anna Weytsen, de schatrijke weduwe van Reinier van Oldenbarnevelt (zoon van Johan). Over het leven van Jacob Westerbaen schreef ik een muziektheaterstuk, dat op 3, 4, 5 en 6 oktober 2019 is uitgevoerd op Buitenplaats Ockenburgh. Evenals het hieronder beschreven muziektheaterstuk is het weer geproduceerd door Harlekijn Talent Scouting & Theatrical Productions.

Een compilatie van de voorstelling en afzonderlijke video's van de liedjes vind je op YoutubeLOF DER REDE - Spinoza leeft zichuit


Waarom is Spinoza de belangrijkste denker van de Verlichting?Waarom is hij na 350 jaar nog een wereldnaam? En vooral: wat hebben wij daaraanin ons dagelijks leven? Dat zijn de vragen waarop ik, na zijn boeken te hebbengelezen, een serieus, vrolijk en soms dramatisch antwoord wilde geven met mijnmuziektheaterstuk ‘LOF DER REDE – Spinoza leeft zich uit’, op 27-28-29 oktoberen 3-4-5 november 2022 uitgevoerd in het Koorenhuis Den Haag. Met spel enzang, met humor en drama word je meegevoerd in Spinoza’s gedachtewereld.
Het stuk heeft de vorm van een allegorie, een oude theatervorm die teruggaattot de ‘Elckerlyc’ uit de 15de eeuw, maar gespeeld wordt als een eigentijdse‘reality show’.
Vader Ratio houdt zijn gezin voortdurend voor waarom zij moeten leven met derede. Zijn echtgenote Crazy (de figuur Zotheid, uit Erasmus’ Lof der Zotheid’)gaat daar op haar manier steeds tegenin. Dochter Joy, oftewel de blijheid,brengt vrolijkheid in de wereld en zoon Hunker voegt er tomeloze levensdriftaan toe. Personages als Roelet (toeval), Wil (vrije wil), Smart (droefheid) enEgo brengen de allegorie op intrigerende, soms verrassende wijze tot leven. Hetspel wordt regelmatig afgewisseld met songs en ook de 'DemoGratiën' geven hunmuzikale commentaar op de gebeurtenissen. Een compilatie van de voorstelling en afzonderlijke video's van de liedjes vind je op Youtube 

De kleine Prins


Ook van het beroemde boek 'De kleine Prins' van Antoine de SaintExupéry heb ik een muzikaal theaterstuk geschreven. Het verhaal heb ik naar hetheden toe getransponeerd. Zo is de 'aardrijkskundige' uit het oorspronkelijkewerk een 'navigatiekaartenmaker' geworden en is de poëtische boodschap soms in humor verpakt. Maar die boodschap blijft: koester het kind in jezelf. Tot op heden is het stuk, een sprookje voor volwassenen, nog niet uitgevoerd.