Op deze website vind je alles wat mij boeit
en bezig houdt. Samenvattend zou je het creatieve processen kunnen noemen, die
zich op verschillende terreinen voltrekken.

Zie ook mijn Facebookpagina.