Scripts

Met 'scripts' bedoel ik vooral teksten voor muzikale theaterstukken, gesproken en gezongen. Het verschil met musicals is, dat de nadruk meer op de tekst dan op de muziek ligt. 

LOF DER REDE - Spinoza leeft zich uit

 

Waarom is Spinoza de belangrijkste denker van de Verlichting? Waarom is hij na 350 jaar nog een wereldnaam? En vooral: wat hebben wij daaraan in ons dagelijks leven? Dat zijn de vragen waarop ik, na zijn boeken te hebben gelezen, een serieus, vrolijk en soms dramatisch antwoord wilde geven met mijn muziektheaterstuk ‘LOF DER REDE – Spinoza leeft zich uit’, op 27-28-29 oktober en 3-4-5 november 2022 uitgevoerd in het Koorenhuius Den Haag. Met spel en zang, met humor en drama word je meegevoerd in Spinoza’s gedachtewereld.
Het stuk heeft de vorm van een allegorie, een oude theatervorm die teruggaat tot de ‘Elckerlyc’ uit de 15de eeuw, maar gespeeld wordt als een eigentijdse ‘reality show’.
Vader Ratio houdt zijn gezin voortdurend voor waarom zij moeten leven met de rede. Zijn echtgenote Crazy (de figuur Zotheid, uit Erasmus’ Lof der Zotheid’) gaat daar op haar manier steeds tegenin. Dochter Joy, oftewel de blijheid, brengt vrolijkheid in de wereld en zoon Hunker voegt er tomeloze levensdrift aan toe. Personages als Roelet (toeval), Wil (vrije wil), Smart (droefheid) en Ego brengen de allegorie op intrigerende, soms verrassende wijze tot leven. Het spel wordt regelmatig afgewisseld met songs en ook de 'DemoGratiën' geven hun muzikale commentaar op de gebeurtenissen. Een compilatie van de voorstelling en afzonderlijke video's van de liedjes vind je op Youtube 
 


SOLOTHEATER 'SPINOZA GEEFT EEN LEZING!'


In de monumentale Kloosterkerk aan het Lange Voorhout speelde acteur Jaap van Dis
de rol van de 17de eeuwse vrijdenker Spinoza. Met ernst en met enige humor vertelde hij over zijn baanbrekende ideeën en hoe die door kerk en staat werden tegengewerkt.
In een voorstelling van circa 1 uur passeerden alle belangrijke gebeurtenissen en ideeën van Spinoza de revue. Zijn Joodse afkomst, zijn jeugd in Amsterdam, zijn vrienden, waaronder Christiaan Huygens en de vele buitenlandse contacten die Spinoza onderhield. We volgen Spinoza van Amsterdam via Rijnsburg naar Voorburg en Den Haag, de stad waar hij 7 jaar heeft gewoond en in 1677 stierf op zijn zolderkamer aan de Paviljoensgracht. Ook werden zijn belangrijkste werken besproken, o.a. zijn levenswerk ‘Ethica’, gids voor persoonlijk geluk.
Tussendoor werkte hij aan zijn lenzenslijpmachine en soms hief hij een lied aan,  een sefardische melodie, met een poëtische tekst over zijn filosofische thema’s. De liederen werden begeleid door concertvioliste Janneke van Prooijen, bekend van o.a. haar Prisma Trio. 'Spinoza geeft een lezing!' werd uitgevoerd in de Kloosterkerk op 15, 22 en 29 oktober 2021. 

HET FEESTELIJK BESTAAN VAN JACOB WESTERBAEN

(en de dichters-driehoek van Den Haag) 

Jacob Westerbaen was de stichter van het 17de eeuwse landgoed Ockenburgh. Landheer, dichter, levensgenieter en vriend van Constantijn Huijgens en Jacob Cats, met wie hij nauwe contacten onderhield. Zelf van eenvoudige komaf, huwde hij met Anna Weytsen, de schatrijke weduwe van Reinier van Oldenbarnevelt (zoon van Johan). Over het leven van Jacob Westerbaen schreef ik een muziektheaterstuk, dat op 3, 4, 5 en 6 oktober 2019 is uitgevoerd op Buitenplaats Ockenburgh. Evenals het hieronder beschreven muziektheaterstuk is het weer geproduceerd door Harlekijn Talent Scouting & Theatrical Productions.

KLIK VOOR EEN COMPILATIE: 
 


HET WONDER VAN MARGARETHA
en de Geboorte van Den Haag

Volgens een 13e eeuwse legende baarde gravin Margaretha van Henneberg 365 kinderen als straf voor het feit dat ze een bedelares had weggestuurd. Die zou volgens haar met twee mannen hebben geslapen omdat ze een tweeling had. De kinderen werden gedoopt in de Abdijkerk van Loosduinen en stierven direct daarna, evenals de moeder. Loosduinen en met name de Abdijkerk is daarna eeuwenlang een bedevaartsoord geweest voor vrouwen uit heel Europa die geen kinderen konden krijgen. 

Op basis van de legende van Loosduinen schreef ik het muziektheaterstuk 'Het Wonder van Margaretha en de Geboorte van Den Haag'. Behalve de miraculeuze geboorte van 365 kinderen wordt ook de geboorte van Den Haag  erin belicht. Het stuk werd met groot succes opgevoerd in de Abdijkerk van Loosduinen op 12, 13, 19 en 20 mei 2017.  KLIK VOOR EEN COMPILATIE.

Voor meer vimeo's, zie op Youtube 'Het Wonder van Margaretha'. 

 

 


LOF DER ZOTHEID

In 2014 schreef ik het muziektheaterstuk 'Lof der Zotheid', gebaseerd op het gelijknamige werk van Desiderius Erasmus uit 1511. Waar het oorspronkelijke werk bestaat uit een monoloog van vrouwe Zotheid (Moria), heb ik er een dialoog van gemaakt tussen vrouwe Zotheid en de man Ratio. De dialoog wordt regelmatig onderbroken door 7 liedjes en 7 cabareteske scènes ter illustratie van de onderwerpen. Lof der Zotheid is zeer succesvol uitgevoerd tijdens de Stenen Kamer Theaterdag in Den Haag op 12 september 2015. Inmiddels is het script ook opgenomen in de Erasmuscollectie van de Bibliotheek Rotterdam. Klik hier voor meer info over de uitvoering.

 

 


DE KLEINE PRINS

Ook van het beroemde boek 'De kleine Prins' van Antoine de Saint Exupéry heb ik een muzikaal theaterstuk geschreven. Het verhaal heb ik naar het heden toe getransponeerd. Zo is de 'aardrijkskundige' uit het oorspronkelijke werk een 'navigatiekaartenmaker' geworden. Informatie over de uitvoering van De kleine Prins volgt. 

  
Map
Info