Op deze website vind je alles wat mij boeit en bezig houdt. Samenvattend zou je het creatieve processen kunnen noemen, die zich op verschillende terreinen voltrekken..